05/2015 - Donatie Feest

Donatie052015Tijdens het eerste donatiefeest van dit jaar voor de vrijwillige medewerkers van Re-Sell op zaterdag 9 mei heeft Re-Sell opnieuw een bedrag van €30.000,-- mogen doneren. De Re-Sell Projectencommissie heeft weer met zorg een selectie gemaakt uit de donatie-aanvragen en de volgende organisaties en projecten uitgekozen:

  • Hervormde Gemeente ’s-Gravenzande: een bijdrage van €2.000,-- voor vervanging van de Klokkenstoel en het herstellen van de verlichting. De “Aardappelklok” vervult nog steeds een belangrijke functie binnen de ’s-Gravenzandse gemeente en is het opknappen meer dan waard.

  • Stichting Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker (www.stichtingvoorjou.nl) organiseert verwendagen voor vrouwen met kanker en helpt op deze manier door kanker getroffen vrouwen even los te komen van de ziekte die ze de hele dag bezig houdt. Dit goede doel ontving een donatie van €2.000,-- .

  • De kleinschalige Stichting Lake Posa Indonesië (www.apotheekdelden.nl) zet zich in Indonesië in voor kleine medische ingrepen zoals het herstellen van bijvoorbeeld hazenlipjes bij kinderen op Sulawesi . De Nederlandse Annelies van Hagen die aan Lake Posa woont, heeft zich het lot van de kansarme kinderen ter plaatse aangetrokken. Samen met haar man organiseert ze, naast hun dagelijkse werk, een tweejaarlijkse medische post in hun gebied. Artsen uit Nederland opereren dan twee weken lang, op vrijwillige basis, kinderen met een hazenlip. Stichting Lake Posa kreeg een bijdrage van €3.000,-- . Namens Annelies van Hagen nam haar moeder de symbolische cheque in ontvangst, vertelde de aanwezigen meer over het project en had informatiemapjes meegenomen.

  • Stichting Myosotis (www.myosotiswestland.nl) organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de wekelijkse dansavonden heeft Myosotis een muziekinstallatie met meng/draai paneel aangevraagd, ter vervanging van de oude installatie die het heeft begeven. De installatie wordt ook ingezet bij de jaarlijkse Sinterklaas- en Carnavalsfeesten. De stichting had zo’n bescheiden donatie aangevraagd, dat de Projectencommissie besloot deze te verhogen tot een bedrag van €1.000,--.

  • Stichting KidzforKidz (www.kidzforkidz.nl) zet zich in voor kinderen met hersenstamtumor. De donatie van €3.000,-- komt ten goede aan het onderzoek VONK-SEMMY: onderzoek naar de zeldzame vorm van hersenstamkanker bij kinderen.

  • Stichting Aandacht Speciale Kinderen Ghana (www.askghana.nl) biedt onderwijs aan Ghanese straatkinderen met leer- en gedragsproblemen. Ook de ouders krijgen ondersteuning hoe om te gaan met deze problemen van hun kinderen. Deze stichting ontving een donatie van €2.500,--.

  • Anneke van der Houwen van Diaconie PKN Hoek van Holland werkt samen met de Voedselbank. Zij zorgt ervoor dat mensen die moeilijk rond kunnen komen in aanmerking komen voor extra steun in de vorm van kleding, voedselpakketten enz. De donatie van €3.000,--  komt geheel te goede aan de Hoekse gemeenschap.

  • Stichting Doingoood foundation Malawi (www.dgfoundation.nl) zet zich in voor onderwijs voor kinderen in Malawi op basis- en middelbare school. Daarnaast geeft het project in de avonduren onderwijs aan analfabete ouderen en richt zich op versterking van de positie van de vrouw door onderwijs en vaardigheidstrainingen. Stichting Doingood ontvangt een donatie van €3.000,--.

  • Project Mansa Colley Bojang Nursery School Gambia (https://www.facebook.com/mansa.colley.bojang.school): Deze school is ontstaan na de actie van de Westland Cruisers, ca. 8 jaar geleden. Sinds die tijd zijn ze gestart met de opbouw van een schoolcomplex in Jalanbang. Dit heeft geresulteerd in een mooi project wat nu verder uitgebreid en afgebouwd moet worden. Hiervoor ontvangt het project een donatie van €2.500,--. In een filmpje bedankt Gambiaanse initiatiefnemer Mucki – die reeds drie keer in het Westland is geweest – alle vrijwilligers, die de school mogelijk hebben gemaakt. 80% van de spullen en materialen gebruikt voor de opbouw van de school is afkomstig uit het Westland. De school – die inmiddels net als Re-Sell 5 jaar bestaat – is inmiddels uitgegroeid tot een “volwassen” gebouw met 6 lokalen. In een tweede filmpje brengen de schoolkinderen als dank een liedje ten gehore.

  • Stichting Bijzonder, Stichting People2People Malawi en Stichting Vrienden van de Kreek ontvangen donaties van respectievelijk €2.500,--, €3.000,-- en €2.500,--. 

Symbolische cheque

De aanwezige “afgevaardigden” van de uitgenodigde organisaties ontvingen allen een symbolische Re-Sell cheque. Binnen een paar dagen wordt het gedoneerde bedrag daadwerkelijk bijgeschreven op de rekeningen van de gehonoreerde organisaties. Bij ontvangst van de symbolische cheques kregen alle vertegenwoordigers van de organisaties die een donatie ontvingen de gelegenheid hun organisatie of project kort te presenteren.
Niet alle organisaties werden “in levende lijve” vertegenwoordigd. Namens hen namen Re-Sell vrijwilligers de honneurs waar met op de groepsfoto. Uiteraard ontvangen ook deze organisaties hun donaties gewoon op hun bankrekening.  

Vrijwillige inzet

Tijdens zijn openingsspeech onderstreepte Bestuursvoorzitter Hans van der Hoeven nog eens dat het succes van Re-Sell te danken is aan de nimmer aflatende, enthousiaste inzet van de inmiddels ruim 65 vrijwilligers, die de kringloopwinkel runnen en zich achter de schermen inzetten voor Re-Sell. De winkel, die niet zou kunnen draaien zonder alle donaties van goede tweedehands artikelen, is inmiddels een begrip in het Westland, maar ook daarbuiten. De succesformule van Re-Sell is doeltreffend in zijn eenvoud: 100% vrijwilligerswerk, 100% voor het goede doel.

Donatie aanvragen

Ook een donatie aanvragen? Kleinschalige projecten, die niet door de overheid worden gereguleerd, gericht zijn op verbetering van de situatie van de doelgroep en – bij voorkeur – enige Westlandse betrokkenheid kennen, kunnen een donatie bij Re-Sell aanvragen. Klik hier voor de voorwaarden en het aanvraagformulier.